Prikrmovanie zvierat počas zimy v lese

V okolí nášho mesta prežíva v lesoch zimu mnoho rôznych druhov zvierat. Uľahčiť im toto neľahké obdobie pomáhajú aj lesníci/zamestnanci Lesov mesta Spišská Nová Ves prikrmovaním, čím zároveň zabraňujú škodám na lesných porastoch.

Scroll to top