Prevencia proti požiarom

Jarné a letné obdobie so sebou prináša zvýšené riziko vzniku požiarov. Preto sa aj v našom okrese musíme riadiť pokynmi hasičského zboru aby sme takémuto požiaru lesa alebo suchých porastov zabránili alebo predišli.

Scroll to top