Gymnázium Javorová – miestnosť pre školský parlament

Žiakom sa pod vedením učiteľov a školskej psychologičky podarilo úspešne napísať projekt, vďaka ktorému získali prostriedky na zariadenie miestnosti, ktorá bude slúžiť na stretávanie školského parlamentu.

Scroll to top