Železnice – nezrealizované stavby

Plánovalo sa, že Spišská Nová Ves bude železničnou križovatkou a trate budú viesť aj zo severu na juh, ale tieto plány sa nenaplnili.

Scroll to top