Členovia Lipy vítali Nový rok

V príjemnej atmosfére a dobrej nálade privítali Nový rok 2024 členovia Klubu dôchodcov Lipa tradične vo svojich priestoroch na Fabiniho ulici. Pozvanie prijali a s prianím pevného zdravia sa prítomným prihovorili aj zástupcovia samosprávy.

Scroll to top