Stredná priemyselná škola technická – ponuka štúdia

Žiaci majú na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi možnosť pracovať s najnovšími technológiami a v prostredí, ktoré podporuje ich profesijný rast.

Scroll to top