Bubnovačka

Približne 200 – tisíc detí naprieč Slovenskom a Českom bubnovalo v pondelok 20. novembra proti násiliu na deťoch. Symbolickou a hlasnou bubnovačkou odsúdili akúkoľvek formu násilia aj žiaci v Základnej škole na Hutníckej ulici. Do podujatia, ktoré každoročne pripomína najmä potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, sa táto škola zapojila už po štvrtý krát.

Scroll to top