Betlehemské svetlo na Radnici

Priniesť Betlehemské svetlo z miesta narodenia Ježiša Krista do mnohých domovov a na pracoviská , ktoré cez sviatky budú v pohotovosti , je darčekom skautov a skautiek. Svetielko nádeje do SNV prišlo minulú sobotu , v stredu podvečer si ho prevzali na Radnici.

Scroll to top