Mestské zastupiteľstvo

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa v stredu 11. októbra uskutočnilo v poradí 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor mesta. Poslanci sa venovali viacerým dôležitým témam, ako napríklad 2. zmena rozpočtu mesta, dotácie pre športové kluby, či spolufinancovanie projektu s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Ing. Kožucha.

Scroll to top