79. výročie ukončenia 2. sv. vojny

V týchto dňoch si pripomíname ukončenie najväčšieho globálneho konfliktu, II. svetovej vojny. Spomienková slávnosť v Spišskej Novej Vsi sa konala pri Pamätníku oslobodenia za účasti primátora a samosprávy mesta.

Scroll to top