21. august 1968

21. augusta uplynulo 55 rokov od okamihu, keď vojská Sovietskeho zväzu, Poľska, Maďarska, NDR a Bulharska obsadili Československo. Operácia mala zastaviť demokratizačný proces v krajine, známy ako Pražská jar.

Scroll to top