Medzinárodný deň sprievodcov – GUS

ýstavy sprístupnené aj vo večerných hodinách, detské dielne, či komentované prehliadky. Do Medzinárodného dňa turistických sprievodcov sa zapojila aj Galéria umelcov Spiša. Aktuálna výstava fotografií prof. Ľuba Stacha tu 21. februára prilákala aj študentov z fakulty umenia na Technickej univerzite v Košiciach a žiakov Strednej umeleckej školy v Kežmarku.

Scroll to top