Mestské zastupiteľstvo

Poslanci MsZ schválili zmenu rozpočtu a tiež schválili nové všeobecne záväzné nariadenia.

Zobrazení videa: 770

Počet hlasujúcich: 2 | Celkové hodnotenie: 3