TV Reduta

Možnosti príjmu signálu programovej služby TV Reduta

Pásmo UHF digitálne na 32. kanáli. H polarizácia na 31. kanáli V polarizácia.

Vysielanie TV Reduta je možné sledovať aj v prostredníctvom vysielateľov v digitálnej forme UPC Slovensko na pozícii 553, a Magio na pozícii 313.

O TV Reduta

Televízia Reduta začala pravidelne vysielať 16. októbra 1994. Dňa 1. októbra 2001 došlo k transformácii televízie do  obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
16.11.2001 bola udelená BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. s programovou službou TV Reduta Radou pre vysielanie a retransmisiu SR vlastná licencia na vysielanie. Televízia Reduta 9. júla 2003 začala vysielať taktiež terestriálne z vlastného vysielača – analógovo na 26. kanáli UHF. V roku 2012 od 1. júna vysiela televízia na základe licencie TD/140 digitálne na 32. kanáli. Vysielanie je nepretržité 24 hodín. Hlavným obsahom vysielania sú aktuality zo spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste Spišská Nová Ves a blízkeho regiónu. Televíznym signálom pokrýva mesto Spišská Nová Ves, obec Smižany a priľahlé obce. V roku 2016 rozšírila televízia Reduta svoje vysielanie aj z vysielača v Levoči na 31. kanáli. Signál je šírený aj spoločnosťou RUPPKI. Program je ponúkaný aj prostredníctvom vysielateľov UPC Slovensko a Magio v digitálnej forme. Televízia Reduta je členom LOTOS-u – Spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska.

Vedenie TV Reduta

Marcel Blahut – konateľ spoločnosti, vedúci TV Reduta

Redaktori TV Reduta

Adriana Wachterová – redaktorka spravodajstva
Zuzana Pavlisová – redaktorka spravodajstva
Marcel Koreň
 – redaktor spravodajstva

Technickí a grafickí pracovníci TV Reduta

Jaroslav Dzurman – kamera
Ivan Petruščák – Kamera. grafika, videotext, zvuk

Scroll to top