Štúdio – Reforma školstva

Menej memorovania a viac kritického myslenia – to je základná myšlienka novej reformy školstva, ktorá sa na Slovensku stáva realitou. O tom, ako sú na nové vzdelávanie a výchovu pripravené základné školy v Spišskej Novej Vsi prišli do štúdia TV Reduta priblížiť vedúca Oddelenia školstva na MsÚ p. Júlia Čurillová a riaditelia dvoch základných škôl, ktoré sa do reformy zapoja ako prvé školy v meste – p. Peter Kresťanko a p. Bohuslav Vaľko.

Scroll to top