Cezpoľný beh

Košiarny briežok sa stal dejiskom okresných majstrovstiev. Súťažiaci si preverili svoje schopnosti v cezpoľnom behu.

Scroll to top