Divadlo teatrálnej skratky

Tradícia živých betlehémov má už 800 rokov, je spájaná so Svätým Františkom z Assisi, ktorý založil Františkánsku rehoľu. Na jeho počesť odohralo Divadlo teatrálnej skratky príbeh o spočiatku hriešnom živote tohto svätca.

Scroll to top