Cantus Villa Nova

V koncertnej sále Reduty sa uskutočnil slávnostný koncert Miešaného speváckeho zboru mesta Spišská Nová Ves Cantus Villa Nova pod vedením Igora Gregu pri príležitosti odovzdania dirigentskej taktovky nastupujúcemu dirigentovi Jaroslavovi Bohunčákovi.

Scroll to top