Mestské zastupiteľstvo

Pred dovolenkovým obdobím ešte zasadli poslanci mestského zastupiteľstva, aby prejednali jednotlivé body programu zasadnutia.

Zobrazení videa: 368

Počet hlasujúcich: 4 | Celkové hodnotenie: 5