Deň otvorených dverí v materskej škole

Rodičia chcú poznať prostredie a učiteľky v materských školách, do ktorých zapíšu svoje deti.

Zobrazení videa: 1110

Počet hlasujúcich: 3 | Celkové hodnotenie: 5