ZŠ Lipová – rekonštrukcia telocvične

V Základnej škole na Lipovej ulici prebehla prvá hodina telesnej výchovy v novej zrekonštruovanej telocvični. Telocvičňa poskytne deťom ďalšie možnosti športového vyžitia. Keďže škola si v tomto školskom roku pripomína svoje 50te výročie, telocvičňa je ďalší darček a príležitosť na oslavu.

Scroll to top