Zmenila hospic na skutočný domov

V Dome Charitas sv. Jozefa začínala ako 27 ročná. Ako nová riaditeľka nemala žiadne skúsenosti. Učila sa postupne a za pochodu menila zariadenie. Dnes je to šťastný domov pre ťažko choré a nechcené deti, útočisko pre týrané matky a zároveň sa v jej kuchyni pripravuje jedlo pre dôchodcov a bezdomovcov.

Scroll to top