Z rozprávky do rozprávky

V Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil 51. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka pod názvom Z rozprávky do rozprávky.

Scroll to top