Vianoční pomocníci

Osamelo žijúci seniori budú mať vďaka projektu Vianoční pomocníci i tento rok krajšie Vianoce. Charitatívny projekt sa v Spišskej Novej Vsi konal po druhý krát a jeho hlavnou myšlienkou je obdarovať seniorov, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu. Vianoční pomocníci plnili želania seniorov žijúcich v Dome opatrovateľskej služby pár dní pred Vianocami.

Scroll to top