Spolu deťom 2024

Predškoláci z materských škôl z mesta Sp.Nová Ves a zo škôl súkromných zriaďovateľov si prišli do amfiteátra Madaras parku zasúťažiť v rôznych disciplínach a naučiť sa nové zaujímavosti o prírode. Na akcii s názvom Spolu deťom organizovanej Správou školských zariadení boli pripravené rôzne stanovištia. Deti tak podstúpili menšiu prípravu na nástup do základných škôl.

Scroll to top