Slávnostné odhalenie sochy

Za účasti veľvyslanca Maďarska v SR Csabu Balogha, generálnej konzulky Maďarska v Košiciach Ágoty Hetey a primátora SNV Pavla Bečarika, 13. decembra slávnostne odhalili v parku Základnej umeleckej školy sochu venovanú 120. výročiu narodenia rodáka z nášho mesta, slávneho husľového virtuóza Ede Zathureczkého.

Scroll to top