Školský korčuliarsky program

Školský korčuliarsky program pre žiakov prvých až tretích ročníkov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Novej Vsi sa už začal. Do projektu, ktorý je od minulého roku v gescii mesta a Správy telovýchovných zariadení sa v tomto školskom roku zapoja všetky základné školy. Druháci zo Základnej školy na ulici Komenského už majú prvý turnus za sebou.

Scroll to top