Rekonštrukcia cesty

Cesta 533 je dlhá viac ako 52 kilometrov. Nachádza sa na nej však množstvo kolíznych úsekov, ktoré ohrozujú bezpečnosť plynulej cestnej premávky. Aj preto Košický samosprávny kraj pristúpil k jej rekonštrukcii.

Scroll to top