Prvosienka

Boli sme zistiť ako sa hodnotí návštevnosť škôl v Stredisku pre environmentálnu výchovu Prvosienka v Spišskej Novej Vsi a aké plány majú prichystané pre tento rok.

Scroll to top