Prijatie Martina Hubu na radnici v Spišskej Novej Vsi

Herec, režisér a pedagóg Martin Huba sa radí k významným osobnostiam slovenskej kultúry. Keďže jeho korene siahajú do Spišskej Novej Vsi, pri príležitosti jeho životného jubilea ho na radnici slávnostne prijal primátor mesta. Svoje narodeniny oslávil aj s milovníkmi umenia. Na doskách Spišského divadla sa 8. októbra predstavil divákom v monodráme Kontrabas.

Scroll to top