Otváranie studničiek na Košiarnom briežku

Žiaci zo Základnej školy na ulici Komenského v Spišskej Novej Vsi spoločne s ochranárom zo Správy NP Slovenský raj a s vodníkom vyčistili a symbolicky otvorili studničky na Košiarnom briežku.

Scroll to top