Oceňovanie úspešných žiakov

Na Akademickej olympiáde sa stretlo v koncertnej sále Reduty veľké množstvo nadaných a snaživých žiakov, aby si prevzali ocenenia za svoje výkony. Súčasťou oceňovania nebola len pochvala vedomostí, ale aj športových výkonov. Ceny dostali aj jednotlivé školy.

Scroll to top