Ocenenie pre SNV a SpKCH

Ochota a podpora ľudí na správnom mieste vie byť ocenená. Tak sa v októbri zo strany Ministerstva soc. vecí a rodiny a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar dostalo poďakovanie mestu SNV a SpKCh za vzájomnú a inšpiratívnu spoluprácu. Vďaka tomu sa zlepšuje život deťom v Centrách pre deti a rodiny.

Scroll to top