Obnovené vzácne kachlice

Múzeum Spiša v tomto roku úspešne dokončilo realizáciu projektu reštaurovania 40 unikátnych kachlíc z archeologického výskumu zaniknutého kartuziánskeho kláštora.

Scroll to top