Nový projekt Spišskej katolíckej charity: Respitné centrum

Na Slovensku chýba špecializované centrum pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré by ponúkalo oddych od náročnej starostlivosti. Preto sa Spišská katolícka charita podujala vybudovať respitné centrum v priestoroch bývalej fary v Dolnom Smokovci. Na jeho podporu sa budú konať benefičné koncerty

Scroll to top