Nový DD V Smižanoch

Všade na Slovensku populácia starne. Aj seniori zo Smižian potrebovali zariadenia pre dôstojné prežitie staroby. Začiatkom roka v obci otvorili nový domov dôchodcov pre 40 klientov

Scroll to top