Mesiac úcty k starším

V Materskej škole na Tomášikovej ulici si v stredu detičky uctili starých rodičov. Prizvaní boli aj klienti Domova dôchodcov.

Scroll to top