Konferencia mládeže

V Spišskej Novej Vsi sa odštartoval tohtoročný kolobeh Konferencií mládeže, ktoré sú organizované Radou mládeže Košického kraja. Tieto podujatia sú zamerané na prehĺbenie povedomia o tom, ako sa mládež môže realizovať v dobrovoľníckych štruktúrach.

Scroll to top