Gymnázium školská ulica – ponuka štúdia

Žiaci končiacich deviatych ročníkov a 5. ročníka základných škôl sa od 1. februára môžu prihlasovať na stredné školy a 8-ročné gymnáziá, ktoré nasmerujú ich ďalší osobný a profesijný rast. Pri 93 percentnej úspešnosti prijatia na vysoké školy je Gymnázium na Školskej ulici jednou z možností pre uchádzačov o b štúdium.

Scroll to top