Gymnázium na Javorovej debarierizuje svoje priestory

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy na debarierizáciu stredných škôl. V Košickom kraji požiadalo o nenávratný finančný príspevok 11 stredných škôl. O príspevok sa uchádzalo a bolo úspešné aj Gymnázium na Javorovej ulici.

Scroll to top