Finančná gramotnosť v ZŠ Komenského

V rámci programu finančná gramotnosť zorganizovala ZŠ na Komenského ulici akciu, pri ktorej školení pedagógovia a finanční poradcovia učili žiakov prvého a druhého stupňa finančne myslieť. Pripravené pre nich boli rôzne cvičenia a aktivity, pri ktorých si overili svoje schopnosti.

Scroll to top