Elektronické parkovacie známky

Od 1. januára 2024 majú vodiči možnosť zakúpiť si celoročné parkovacie známky rýchlejším a jednoduchším spôsobom. Poslúžia im na to platobných staníc

Scroll to top