DSS Robinson

Začínali ako centrum pre párhodinovú pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodičom . Odhodlanie zakladateľky a mami jedného z malých klientov prinieslo vianočný darček v podobe sociálneho zariadenia.

Scroll to top