DOD ZŠ Lipová

Na základnej škole Lipová v Spišskej Novej Vsi sa konal deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov. Deti sa mohli hravou formou na viacerých stanovištiach zoznámiť s vyučovacími predmetmi.

Scroll to top