DOD ZŠ Ing. Kožucha

ZŠ Ing. Kožucha predstavila rodičom aj budúcim prvákom modelovú vyučovaciu hodinu anglického a slovenského jazyka aj s využitím smart technológií.

Scroll to top