Deň zdravia

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi si mohli v rámci Dňa zdravia zamestnanci v poradni zdravia otestovať svoj zdravotný stav a získať rady, ako ho zlepšiť.

Scroll to top