Deň otvorených dverí – Lesy mesta

Spoločnosť Lesy mesta SNV zorganizovala vo svojom sídle v Novoveskej Hute, ale i v teréne Dni otvorených dverí. Prvý deň venovali mestskí lesníci laickej verejnosti. Ich pozvanie na prezentáciu lesníckej činnosti prijali zástupcovia mesta a tiež pedagógovia zo spišskonovoveských škôl. Program druhého dňa bol určený pre odbornú verejnosť.

Scroll to top