Deň jazykov

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom. Hoci sú gymnazisti zo Školskej ulice jazykovo dobre zdatní, každoročne tu pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravia učitelia cudzích jazykov zaujímavé aktivity. Inak tomu nebolo ani v tomto školskom roku.

Scroll to top