Cena mesta

Vo štvrtok 6. júna sa v koncertnej sále Reduty konal slávnostný obrad odovzdávania ocenení – Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2023 a Ceny primátora mesta.

Scroll to top