TV program

00:00 Videotext
06:00 Mestský magazín aktualít - repríza z predošlého dňa
06:20 Videotext *
07:00 Mestský magazín aktualít - repríza z predošlého dňa
07:20 Videotext *
08:00 Mestský magazín aktualít - repríza z predošlého dňa
08:20 Videotext *
09:00 Mestský magazín aktualít - repríza z predošlého dňa
09:20 Videotext *
17:00 Mestský magazín aktualít - premiéra **
17:20 Videotext *
18:00 Mestský magazín aktualít - repríza
18:20 Videotext *
19:00 Mestský magazín aktualít - repríza
19:20 Videotext *
20:00 Mestský magazín aktualít - repríza
20:20 Videotext *
21:00 Mestský magazín aktualít - repríza
21:20 Videotext *
22:00 Mestský magazín aktualít - repríza
22:20 Videotext *

(*) Čas začiatku je orientačný
(**) v nedeľu repríza zo soboty