TV program TV REDUTA

Platný od 1. 9. 2022

06:00 Mestský magazín aktualít
07.00 Mestský magazín aktualít
08.00 Mestský magazín aktualít
09.00 Mestský magazín aktualít
10.00 Mestský magazín aktualít
11.00 Mestský magazín aktualít
12.00 Mestský magazín aktualít
13.00 Mestský magazín aktualít
14.00 Mestský magazín aktualít
15.00 Mestský magazín aktualít
16.00 Mestský magazín aktualít
17.00 Mestský magazín aktualít - premiéra
18.00 Mestský magazín aktualít
19.00 Mestský magazín aktualít
20.00 Mestský magazín aktualít
21.00 Mestský magazín aktualít
22.00 Mestský magazín aktualít
23.00 Mestský magazín aktualít

Po ukončení Mestského magazínu aktualít je vysielaný VIDEOTEXT.